IN ARMOEDE OF UITSLUITING

Doen
! ...eerst iets over individuele financiŽle hulp...
Abdij & boerderijdag
Actiekaarten "Helpen onder protest" - ansichtkaarten om te versturen
Afscheidsbijeenkomst DISK-Arbeidspastoraat
Alertheid op armoede - Cursus over het herkennen van armoede en vaardigheid om het ter sprake te brengen
Andere Kerstmarkt
AriŽns Lezing 2018 - AriŽns en de missionaire opdracht van de Kerk
Armoe de baas - Presentatiebijeenkomst voor plaatselijke kerken
Armoede en recht doen - Helpen onder protest in de praktijk
Armoede is onrecht - cursus over armoede
ARMOEDE, BASISINKOMEN EN SOLIDARITEIT
Armoedebestrijding in Nederland - middagconferentie voor beleidsmedewerkers en professionals
Armoederapport Drenthe
Armoederapport Groningen
ATD-4e wereld dialoog-studiedag over armoede en ...... - Voor doeners en denkers
Bedrijfsbezoek aan Philips Roosendaal - voor pastores en vrijwilligers uit dekenaat het Markiezaat
Belofte maakt schuld
Bezielingsdag Caritas 2018 - Bisdom Haarlem-Amsterdam
Bijeenkomst armoedeonderzoek kerken - De sectie Dienen van het bisdom Rotterdam organiseert samen met de PKN en de Arme Kant van Zuid-Holland een ochtendbijeenkomst over armoede en plaatselijke kerken naar aanleiding van het onderzoeksrapport ĎArmoede in Nederland 2008í.
Boeren en kerkmensen - gesprekken aan de keukentafel
Boeren en tuinders in de knel, ZW Friesland, N.O. polder
Brood en andere basale hulp - Stichting Broodnodig
Caravanproject
Diaconale excursie naar boeren in de knel in Noordoost ......
Document Nederland: Schraal - Geert van Kesteren fotografeert verborgen armoede in Nederland
Dress for Succes Rotterdam
Economie in dienst van de Schepping - conferentie Oikos, DISK, Kerk in Actie
Een avond over 'Geboortegrond' in De Krommerijnstreek
Eerlijk duurt het langst - Symposium over de zoektocht naar een rechtvaardige economie
Eftelingkaartjes - actie
Financiele hulp van de parochiele caritas-instelling
Forum over Schuldhulpverlening Zoetermeer
FSC-Studiedag 'Spiritualiteit als armoede, armoede als ...... - Studiedag Franciscaans Studiecentrum
Gezamenlijk beleggen voor PCI-besturen - Zeist
Gideonsbende - actie-, zorg- en lawaaigroep van onbekende grootte
Goede Vrijdagviering met mensen uit de marge
Hagepreken
Harteklop - Wijksteunpunten tegen eenzaamheid en armoede
Het Franciscus fietsenproject - Oude of niet gebruikte fietsen van parochianen worden opgehaald en opgeknapt.
Hoe Caritas-gelden verantwoord uitgeven? - thema-avond in Coevorden
In arren moede - over schulden, paierwinkels en voedselbanken
Inspiratiebijeenkomst Egidiusgemeenschap - Apeldoorn - Kijken met ogen van betrokkenheid
Je portemonnee delen
Jongerenweekend - Met hart en ziel
Kerk en schuldhulp - Symposium 'Rood - de nieuwe trend?', 25 april 2009
Kerken en de voedselbank - offerande in natura, en andere mogelijkheden
Kerstactie voor bezoekers Voedselbank
Kerstpakkettenactie
Kerstviering voor dak- en thuislozen
Kluspunt Tilburg
Leergeld
Maaltijd Gideonsbende in Maarssenbroek
Maatjesproject bij Caritas Zevenaar
Make the difference! - Een avond vol inspiratie en motivatie voor diaconaal vrijwilligerswerk
Noodpakketten verstrekking
NoodZaak
Oecumenische werkdag "ik had honger..." - Studiedag rond het vraagstuk van armoede, honger en het oprichten van voedselbanken
OMDUW zoekt diaconale vrijwillig(st)ers voor spreekuur - Samenwerking van Utrechtse binnenstadskerken
Ons Wereld Huuske winnaar Ab Harrewijn Prijs 2009 - Tonnie Verschoor blij verrast
Organisatie van caritas en diaconie - thema-avond
OriŽntatiebijeenkomst voor nieuwe pci-bestuurders - Haarlem
Parochies werken samen
Project Armoede - thema in werkjaar 2006-07
Protestfonds Diaconie Eindhoven
Rita's Reisbureau
Smartlappenfestival
Sociaal....... Wanneer? - Jubileumbijeenkomst CDA-basisgroep sociale zekerheid
Solidariteit in de polder ? - boekpresentatie en studiemiddag
Stappenplan lokale arme-kantgroepen
Start van de cursus Duurzaam Doe Je Zelf - Voor durfals en wereldvernieuwers
Stilteactie tegen armoede in Nederland
Symposium "Het Bestaansrecht van boeren- en ...... - Presentatie boek "Veertien levensverhalen van boeren en tuinders"
Symposium "Vraag en aanbod in armoedebestrijding" in ......
Teken tegen strafbaarstelling illegaal verblijf
Theatervoorstelling De Omzieners in Haarlem - Ervaringsdeskundigen toneel
Uitreiking Ab Harrewijn Prijs
Uitreiking Ab Harrewijnprijs 2021
Uitreiking AriŽns Prijs voor Diakonie - in het aartsbisdom Utrecht
Vakantiegeld delen
Van Rood naar Groen - diaconale schuldhulpverlening
Vasten volgens contract
Voedselbank in Utrecht
Voedselhulp-adoptieplan
Waarden van het Land - boeren en burgers in gesprek over ziel en zaligheid
Welkom op de boerderij van de familie Segers - Netwerkbijeenkomst Kerk, Landbouw, Platteland in Kockengen
Werkconferentie over armoede en schulden - Geloven in mensen
Werkgroep de Samaritaan, opzet-cursus
Werkgroep Strohalm, opzet-cursus
Zegepraal der gewetenlozen? Debat Sociaal Compendium - Over markt, overheid en katholieke impulsen aan het debat
Zeven Werken van Barmhartigheid - Een jaar lang activiteiten in Dongen en Rijen