IN ZIEKTE OF BEPERKING

Doen
Bemoeien - publiekslezing Andries Baart
Benschop houdt Volkskerstzang voor CliniClowns
Bezielingsdag Caritas 2018 - Bisdom Haarlem-Amsterdam
Bezoekdienst - Veghel
Bezoekgroep TBS
Brood en andere basale hulp - Stichting Broodnodig
Caravanproject
Compassie - Mededogen - Barmhartigheid in de Zorg - Symposium voor de gezondheidszorg
coordinatorendag inloophuizen - Utrecht - Gewoon gastvrij
Daklozenkoor de Straatklinkers
Diaconale avond over Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Diakonie en bezoekwerk
Dienst voor en met mensen met een verstandelijke beperking
Domkerk Utrecht viert met en voor mensen met verstandelijke ......
Gelijkheid en gelijkwaardigheid in de hulpverlening
Gewoon gastvrij, een jaar na dato in Utrecht
Goede Vrienden - maatjesproject met mensen uit de psychiatrie
Goede Vrijdagviering met mensen uit de marge
Jongerenweekend - Met hart en ziel
Kerst-Vesperviering voor mensen met verstandelijke beperking
Kluspunt Tilburg
Klussendienst -Veghel
Kwaliteit op managementniveau - studiedag
Kwetsbaarheid - publiekslezing Andries Baart
Lezing over de kunst van het sterven in Maartensdijk - Joke Mourits spreekt voor het Seniorenpastoraat
Maatjesproject voor lichamelijk gehandicapte jongeren
Mantelzorg: Wat bezielt me? - boek en cursus op aanvraag
Missie, migratie en evangelisatie - Voorjaarsconferentie DISK, NUM, LOND, ICB
Netwerkdag drugs- en straatpastores
Omgaan met psychiatrische problemen - Cursus voor kerkelijke vrijwilligers
Ontmoeting voor vrouwen over buddy's - Limburg
Ontmoetingsdagen voor vrouwen over buddy's - Limburg
Op het Kruispunt van Pastoraat en Ketenzorg - naar een nieuwe relatie Overheid/Maatschappelijk Initiatief;in het kader van de WMO
Regels - publiekslezing Andries Baart
Samen-doe-dag - oecumenische dag voor mensen met een verstandelijke handicap en anderen
Scheepsmaatjes gevraagd - Ontmoetingsdag voor mensen met een verstandelijke beperking
Scheepsmaatjes gevraagd - Leeuwarden - Ontmoetingsdag voor mensen met een verstandelijke beperking en maatjes
Studiedag Aandachtig zijn in de zorg
Studiedag "Daar wil ik niet bijhoren!"
Symposium mantelzorg
Symposium over kerken en overheid in Eemland - Bouwen (wij) aan verbinden in Eemland?
Tafel van Twee - Amersfoort - Thomas Borggrefe over Dementie
Uiterste Zorg - studie- en ontmoetingsdag seniorenpastoraat dekenaat Utrecht
Uitreiking Ab Harrewijnprijs 2022 - vindt plaats op 13 mei 2022 te Rotterdam
Uitreiking AriŽns Prijs voor Diakonie - in het aartsbisdom Utrecht
Versluierde luister - Utrecht - Symposium over Ouderenzorg
Vervoersdienst - Veghel
Vesperviering voor mensen met verstandelijke beperking - ......
Viering met en voor mensen met verstandelijke beperking - ......
Viering met mensen met verstandelijke beperking - Nieuwegein
Viering met verstandelijk gehandicapten - Achterveld
Vieringen met en voor mensen met verstandelijke beperking - ......
Vieringen met mensen met een verstandelijke beperking
Wereld AIDS dag
Wereldaidsdag in Rotterdam - HIVHOP en informatiemarkt voor migranten
Zeven Werken van Barmhartigheid - Een jaar lang activiteiten in Dongen en Rijen
Zie niet mijn beperking, maar zie mij - Etten Leur - werkdag voor mensen met en zonder beperking
Zingeving en spiritualiteit in de mantelzorg - boekpresentatie "De onverslijtbare mantel" en symposium
Zorg voor het verhaal, werken met levensverhalen in de zorg - Congres ReliŽf
Zorg! voor geestelijk welzijn van ouderen - Miniconferentie door zorgorganisatie Aveant