IN GEWELD EN ONRECHT

Met wie
ATD Vierde wereld - Beweging ATD Vierde Wereld
bisdom Roermond, Dienst Kerk en samenleving - Aalmoezeniers van sociale werken
Cordaid
Federatie Opvang - FO
IKV Pax Christi
Interkerkelijk Vredesberaad - IKV
Justitia et Pax
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel - KCWO
Keerpunt, Werkgroep - voor een rechtvaardige vrede in Israel en Palestina
Oikos
oneMen - oneMen can make a difference!
Pax Christi
Pax Kinderhulp - Paxhulp, Pax Christi
Vredeseducatie, Stichting
Zusters Augustinessen van Sint Monica