IN ARMOEDE OF UITSLUITING

Met wie
! ...eerst over individuele financiŽle hulp - ter informatie
Adoptiewerkgroep Zwolle
Annahuis, inloophuis - Diaconaal centrum Breda
Arienscomite, Stichting
ATD Vierde wereld - Beweging ATD Vierde Wereld
bisdom Roermond, Dienst Kerk en samenleving - Aalmoezeniers van sociale werken
Christelijk Nationaal Vakverbond - CNV
Cordaid
Emmaus, Stichting
Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft
Interkerkelijke Stichting Diakonaal Vakantiewerk - het VakantieBureau
Internationale Bouworde - IBO
Justitia et Pax
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel - KCWO
Kerk- en buurtwerk Amsterdam-Noord
KICI
Kledingwinkel van Vincentius Haarlem
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad - LKDB
Landelijk steunpunt vrouwen en de bijstand
Leergeld, Stichting
Manna, Stichting
Mara Rotterdam - voorheen KCW
Meester Geertshuis - oecumenisch diaconaal centrum
Multicultureel Ontmoetings Centrum - H. Hart
Niet voor jezelf
Oecumenisch netwerk kerken en landbouw
Pastoraal Uitzendbureau
Platform Economische Gerechtigheid - PEG
Rechthuis - Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
Regenboog Inloophuizen, Stichting De - Zorg en opvang voor dak- en thuislozen en verslaafden
Sociale Alliantie - Alliantie voor sociale Rechtvaardigheid
Stem in de Stad - Oecumenisch diaconaal centrum
Steunpunt MateriŽle hulpvragen Dekenaat Eindhoven
Stichting BAKboord - Werkbemiddeling voor gedetineerden
Stichting SuperSociaal
Stoofje-Hier & Nu Leefhuis
Tussen wal en schip, stichting - Centrum ter bestrijding en voorkoming van armoede en sociale uitsluiting voor Bergen op Zoom & Omstreken
Vadercentrum ADAM
Vincentiusvereniging
Vincentiusvereniging Den Bosch
Vincents Eethuis
Voedselbanken Nederland - Alle voedselbanken bij elkaar op een website
Werkgroep Landbouw en Inkomen - WLI
woongemeenschap de Wonne