VAN JONG TOT OUD

Met wie
Annahuis, inloophuis - Diaconaal centrum Breda
Arme kant van Nederland / EVA - Arme Kant / Economie, Vrouwen, Armoede
ATD Vierde wereld - Beweging ATD Vierde Wereld
bisdom Roermond, Dienst Kerk en samenleving - Aalmoezeniers van sociale werken
Buurtvrouwenhuis Rosa
Casa Cana / casa Sami - inloophuis
Code - X International
Code-International
Cordaid
De Brug Katwijk - inloophuis
De Halte - inloophuis
De Kim, stichting - katholiek maatschappelijk activeringswerk
De Vlinder, inloophuis
De Weerklank
Don Bosco Jonathan - Jongeren op weg naar thuisloze andere jongeren
Hulp in praktijk, stichting - HiP
Inloop Nieuwezijds - SSCW
Inloophuis Czaar 51 - oecumenisch kerk- en buurtwerk
Inloophuis de Brug
Inloophuis Vollenhove
Interkerkelijke Stichting Diakonaal Vakantiewerk - het VakantieBureau
Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders - ISKB
International Catholic Students Chaplaincy - universities students's chaplaincy
Internationale Bouworde - IBO
Jeugdhaven Charlois, Stichting - inloophuis
JONA-huis - Jongeren op weg naar Anderen
Jongeren & Missie
Jongeren op Doortocht
Jongerencafe Entree - inloop
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel - KCWO
Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk ...... - KSMA Solidair Friesland
Katholieke Bond van Ouderen - KBO
Kerk- en buurtwerk Amsterdam-Noord
Landelijk steunpunt vrouwen en de bijstand
Leergeld, Stichting
M25
Maagdenhuis, het R.C.
Manna, Stichting
Moria, Stichting
oneMen - oneMen can make a difference!
Oudezijds 100
Passage - Christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging
Pax Kinderhulp - Paxhulp, Pax Christi
Plexat vluchtelingenopvang
Seniorenpastoraat
Stadsdiaconaat Delft
Stichting Vluchteling Studenten - UAF
Vadercentrum ADAM
Vincentiusvereniging
Voorkom! Stichting
Vrouwen Nachtopvang - De Regenboog inloophuizen
Zonnebloem
Zusters Augustinessen van Sint Monica