VAN JONG TOT OUD

Lezen
Almanak van Barmhartigheid - Vierkant Tegen, Vierkant Voor
Beleidsbrief Ministerie VWS over vrijwilligerswerk en ......
De zieken bezoeken - Handboek voor zieken- ouderen- en nabestaandenbezoekwerk
Diaconie en WMO - katern in RKkerk.nl - Over de rol van de parochie, ParochiŽle Caritas Instelling (PCI) of diaconale werkgroep bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Don Bosco Nederland Actueel - nieuwsbrief over het werk van de Salesianen in Nederland
Geweld genoeg ! - vormingspakket: Hoe omgaan met geweld in de leefwereld van kinderen en jongeren ?
Geweld genoeg! Hoe omgaan met geweld in de leefwereld van ...... - Getuigenissen, informatie, en tips voor ouders en opvoeders.
Goed zorgen voor ouders in Nederland - handreiking over mantelzorg aan allochtone ouderen
Hans van der Knijff (Per Saldo): ĎKerk kan weer centraal ...... - interview in IDEA, orgaan van de Evangelische Alliantie
Het Bronnenboek
Hoe armoede ouders en kinderen uiteendrijft: een uitdaging ......
Ik zal er zijn voor u. De school gezonden om te dienen. ...... - Pastorale animatiebundel
Ik zal er zijn voor u. De school gezonden om te dienen. ...... - Handreiking voor docenten
Kindsoldaten
Kwetsbare Groepen - Informatiewebsite
Mantelzorg: wat bezielt me? - boek en cursus op aanvraag
Markant, themanummer maatjes - vakblad voor maatschappelijk activeringswerk
Meedoen in een rechtvaardige en duurzame samenleving - over de rol van de kerken in de WMO
Nieuwsbrief WMO - algemene nieuws over de invoering van de wet
NieuwWij - Verbindt de verschillen
Nu de Praktijk! Verslag Werkdag WMO - Zuid Holland, 9VI07, korte presentatieteksten en tips
Oecumenische Barmhartigheid
Op stap naar vrede - doe-het-zelf-wandelpakket
Op zoek naar verbondenheid - Zwerfjongeren aan het woord over de verbetering vna de hulpverlening.
Rapport opvang Zwerfjongeren 2005
Rent - bordspel voor jongeren
Sint Jacob in de plantage - Anderhalve eeuw bejaardenzorg in Sint-Jacob te Amsterdam 1866-2015
Stichting Echo: Geloven met hart en hand - een geschiedenis van de Zusters van de H. Juliana Falconieri
Supportproject Handboek - Training maatjes. Training lotgenoten.
The Social Agenda
Trimbos instituut
Verslag studiemiddag WMO en vrouwen - Over de effecten van de WMO op vrouwen
VNG: Invoering WMO naar tevredenheid
Websites over de WMO - algemene informatie
Werken vanuit je hart - Met 28 voorgedragen projecten uit het aartsbisdom Utrecht
WMO - materialenmap Kerk in Actie
WMO en de kerken in powerpoint - 2 powerpoint - presentaties
Zwerfhandboek voor Arnhem - on-line survivalgids voor dak- en thuisloze jongeren