IN ZIEKTE OF BEPERKING

Lezen
Als God gebeurt - Over christelijk geloof en inzet voor kwetsbare mensen
Beleidsbrief Ministerie VWS over vrijwilligerswerk en ......
Dat kunnen we met de WMO! - brochure vanuit het perspectief van mensen met een laag inkomen
De WMO en de rol van de kerken
De zieken bezoeken - Handboek voor zieken- ouderen- en nabestaandenbezoekwerk
Diaconaat en ouderen - Over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing
Diaconie en WMO - katern in RKkerk.nl - Over de rol van de parochie, ParochiŽle Caritas Instelling (PCI) of diaconale werkgroep bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Diagnose kanker; zoeken naar een weg
Diakonie & Parochie 2022-4 verschenen
Drugs- en straatpastoraat - Presentie voor 'heel de mens'
Een wereld zonder aids - Deze website staat stil bij de uitsluiting van mensen in Afrika door AIDS.
Even anders - religiekennis thuiszorgers vergroten
Geloven in wat je doet
Geloven in zorg - omgaan met geloof, levensbeschouwing en spiritualiteit in de gezondheidszorg
Gesjochten in Nederland, stille armoede van dolende ......
Gewoon gastvrij - Mensen met een psychische handicap in laagdrempelige opvanginitiatieven
Goed zorgen voor ouders in Nederland - handreiking over mantelzorg aan allochtone ouderen
Hans van der Knijff (Per Saldo): ĎKerk kan weer centraal ...... - interview in IDEA, orgaan van de Evangelische Alliantie
'Ik en jij..' Samen-doe-Dag - verslagboek voor allen die betrokken zijn bij kerkelijke activiteiten samen met mensen met een verstandelijke beperking
Kwartiermaken - Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond
Kwetsbare Groepen - Informatiewebsite
Mantelzorg: wat bezielt me? - boek en cursus op aanvraag
Markant, themanummer maatjes - vakblad voor maatschappelijk activeringswerk
Meedoen in een rechtvaardige en duurzame samenleving - over de rol van de kerken in de WMO
Meeleven
Negen prestatievelden in de WMO - schema met groepen en voorbeelden
Nieuwsbrief WMO - algemene nieuws over de invoering van de wet
Notitie 'Religie en WMO' - Een onderzoek over de relatie hiertussen in Limburg.
Nu de Praktijk! Verslag Werkdag WMO - Zuid Holland, 9VI07, korte presentatieteksten en tips
Ontslagen dreigen bij vrijwilligersorganisaties
Stichting Agora - Verbeteren van de kwaliteit van leven van ongeneeslijk zieke mensen
Trimbos instituut
Van angst en liefde - toespraak van winnares religieuzenprijs 2007
Verdriet in de ogen kijken - Met rouwenden verkeren
Verslaafd aan de verslaafde - Omgaan met drinkers, druggebruikers en gokkers
Verslag studiemiddag WMO en vrouwen - Over de effecten van de WMO op vrouwen
VNG: Invoering WMO naar tevredenheid
Vriendschap op maat - Georganiseerde support door maatjes en buddy's
Websites over de WMO - algemene informatie
Werken van Barmhartigheid Serie uit Diakonie & Parochie
Werken vanuit je hart - Met 28 voorgedragen projecten uit het aartsbisdom Utrecht
WMO - materialenmap Kerk in Actie
WMO en de kerken in powerpoint - 2 powerpoint - presentaties
WMO mist doel als professional het van vrijwilliger ......