VAN JONG TOT OUD

Doen
2bGOOD - filmproject over 7 werken van barmhartigheid - nu
Achterveld organiseert Kerstmarkt voor kinderen Kiev
Activiteiten voor jonge moeders
Benschop houdt Volkskerstzang voor CliniClowns

Meer >>

Lezen
Almanak van Barmhartigheid - Vierkant Tegen, Vierkant Voor
Beleidsbrief Ministerie VWS over vrijwilligerswerk en ......
De zieken bezoeken - Handboek voor zieken- ouderen- en nabestaandenbezoekwerk
Diaconaat en ouderen - Over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing

Meer >>

Met wie
Annahuis, inloophuis - Diaconaal centrum Breda
ATD Vierde wereld - Beweging ATD Vierde Wereld
bisdom Roermond, Dienst Kerk en samenleving - Aalmoezeniers van sociale werken
Buurtvrouwenhuis Rosa

Meer >>